نشانی پستی:  

شيراز-  خيابان زند- فلکه نمازی- بيمارستان نمازی- مرکز توسعه پژوهشهای بالينی

 

پست الکترونیک:

E-mail: crdcnhsh@sums.ac.ir 

 شماره تلفن وفاکس:6474278(0713)

تلفن بیمارستان نمازی:

5323 داخلی 61-6474332 

 

 

  

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-30 11:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ