جدول برنامه راهبردی(PDF)

مركز توسعه پژوهشهای بالینی 1396

 

                                                                                      

به ياري خداوند بزرگ برنامه عملياتي مركز توسعه پژوهشهای بالینی بیمارستان نماز ی دانشگاه  علوم پزشكي شیراز در محورهاي زيردر سال 1396 اعلام مي گردد:

1-        توانمند سازی پژوهشی اساتید

2-        برنامه ريزي مشاوره ها

3-        ارزشيابي پژوهشی

·        اين برنامه در قالب سه محورفوق در مركز توسعه پژوهشهای بالینی بیمارستان نمازی انجام میگردد.

·        مسئولیت هریک ازمحورهای فوق به عهده مدیرمرکزتوسعه پژوهشهای بالینی و كارشناس يا كارشناسان مربوطه ميباشد.

·        تمام فعاليتهاي مركز توسعه پژوهشهای بالینی بصورت گروهي انجام مي شود وتمام افراداز جمله مديرمرکز ،اعضاي هيئت علمي وكارشناسان مسئول هستند.

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-3 13:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ