معرفی واحد: واحد توسعه پژوهشهای بالينی به عنوان یکی از واحدهای تحت نظارت مستقیم معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ با حضور معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان - آموزشی  وپزشکی سال 1382 درمحل بيمارستان نمازی افتتاح گرديد. كليه خدمات وتسهيلات پژوهشي اين واحد با هزينه معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز به اساتید عضو هیات علمی دانشجویان و محققین دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ارائه می گردد.

 

 

هدف راه اندازی اين واحد: گسترش کمی و کيفی تحقيقات درحيطه پژوهشهای بالينی از طريق توانمندسازی محققین اعضاء هيأت علمی بالينی درکلیه زمينه ها ازطریق ارائه مشاوره های لازم در مراحل مختلف انجام يک پژوهش ودرصورت نیازاجرای کارگاههای منظم می باشد. خدمات ارائه شده شامل مشاوره های لازم در زمینه نحوه نوشتن پروپزال، مشاوره آماری در سطوح مختلف، نوشتن مقاله، کمک به ویرایش مقاله و آموزش ثبت و پیگیری مقاله می باشد.

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-16 12:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ