برنامه هفتگی (شهریور 1396) فعاليت­های واحد توسعه پژوهشهای بالينی
 
 

مشاوره آمارواپیدمیولوژی 

  مشاوره طراحی پژوهشی     

مشاوره مقاله نویسی   

مشاوره  رجیستری

شنبه  

 خانم مرضیه خجسته فر 10-8
دکترسعیده پوراحمد 14-12
آقای دکتر سعید قنبری 14-12

خانم دکترمهناز یدالهی 14 -12

خانم نسرین دکترشکرپور
 


دکتر صفرپور و
دکتر رحیمی  14-12

یکشنبه

آقای دکترنجف زارع 14-12
خانم دکترمرجان  فقیه 8-10
 خانم پریسا چمن پرا 10-8

خانم دکتر اسماء ارجاعی

دکترنعمت الهی 12- 10

دوشنبه


خانم مرضیه خجسته فر 10-8
 آقای دکتر هادی رئیسی 12-10
خانم دکتر نعیمه اثماریان 14-12

 

خانم دکترسزانه حق 13:30-12:30
 

 

 دکتر نسرین شکرپور 

-

سه شنبه

 آقای دکترحیدری 10:30-8:30
دکتر سعید قنبری   14-12
خانم دکترمرجان  فقیه 8-10
 خانم پریسا چمن پرا 10-8

-

 

خانم دکتر اسماء ارجاعی

-

چهارشنبه

آقای دکتر سعید قنبری 14-12
خانم مرضیه خجسته فر 10-8

آقای دکتر قربانی 14-12

خانم دکترنسرین شکرپور


 -

پنجشنبه

-

--

شماره تماس جهت تعیین  وقت قبلی:
6474278(0713)
61-6474332 داخلی5323


ضمن خوش آمد گویی، به اطلاع می رساند به منظوراخذ نوبت مشاوره آماری از واحد توسعه پژوهشهای بالینی بیمارستان نمازی، ارائه موارد زیرالزامی است:

1-    برگ معرفی نامه از مجری طرح یا استاد راهنما (با مهر وامضاءایشان)
2-     کارت هیأت علمی یا کپی از کارت پرسنلی یا کارت دانشجویی
3-    کپی از پروپزال اصلی (برای آنالیز آماری )
4-    کپی از پروپزال اولیه (برای تعیین حجم نمونه) که عبارت است از یک صفحه: شامل عنوان تحقیق ،نام مجری طرح ونویسندگان وچند خط خلاصه از اهمیت انجام تحقیق
5-    به همرا ه داشتن داده های تحقیق در نرم افزار آماری spss 


و نیز برای مشاوره مقاله نویسی به منظوراخذ نوبت مشاوره مقاله نویسی از واحد توسعه پژوهشهای بالینی بیمارستان نمازی، ارائه موارد زیرالزامی است:
1-    برگ معرفی نامه از مجری طرح یا استاد راهنما(با مهر وامضاءایشان)      
2-     کارت هیأت علمی یا کپی از کارت پرسنلی یا کارت دانشجویی  


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-20 12:01    آمار بازدیدکنندگان   :  4597        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ