برنامه هفتگی (آبان1397) فعاليت­های واحد توسعه پژوهشهای بالينی
 
 

مشاوره آمارواپیدمیولوژی 

  مشاوره طراحی پژوهشی     

مشاوره مقاله نویسی   

مشاوره  رجیستری

شنبه  

 خانم شیما میلادی 10-8
خانم دکترمرضیه علم الهدی 10-12
دکتر سعیده پور احمد 13-11:30

 

دکتر نسرین  معتضدیان14-12

 

خانم نسرین دکترشکرپور
 


دکتر صفرپور و
دکتررحیمی  14-12

یکشنبه

آقای دکترنجف زارع 14-12
 آقای دکترحیدری 14-12

خانم دکتر اسماء ارجاعی

دکترنعمت الهی 12- 10

دوشنبه

خانم شیما میلادی  10-8
خانم 
نعیمه اثماریان 14-12
خانم  مرجان  فقیه 10-8

 

خانم دکترسزانه حق 11:30-12:30
 

 

 دکتر نسرین شکرپور 

-

سه شنبه

دکتر سعید قنبری  14-12
 خانم پریسا چمن پرا 10-8

-

 

خانم دکتر اسماء ارجاعی

-

چهارشنبه

آقای دکتر سعید قنبری 14-12
خانم شیما میلادی 10-8

 خانم دکترمهناز یدالهی 14 -12

دکتر قهرمانی 14-12

خانم دکترنسرین شکرپور


 -

پنجشنبه

-

- -

شماره تماس جهت تعیین  وقت قبلی:
6474278(0713)
61-6474332 داخلی5323


ضمن خوش آمد گویی، به اطلاع می رساند به منظوراخذ نوبت مشاوره آماری از واحد توسعه پژوهشهای بالینی بیمارستان نمازی، ارائه موارد زیرالزامی است:

1-    برگ معرفی نامه از مجری طرح یا استاد راهنما (با مهر وامضاءایشان)
2-     کارت هیأت علمی یا کپی از کارت پرسنلی یا کارت دانشجویی
3-    کپی از پروپزال اصلی (برای آنالیز آماری )
4-    کپی از پروپزال اولیه (برای تعیین حجم نمونه) که عبارت است از یک صفحه: شامل عنوان تحقیق ،نام مجری طرح ونویسندگان وچند خط خلاصه از اهمیت انجام تحقیق
5-    به همرا ه داشتن داده های تحقیق در نرم افزار آماری spss 


و نیز برای مشاوره مقاله نویسی به منظوراخذ نوبت مشاوره مقاله نویسی از واحد توسعه پژوهشهای بالینی بیمارستان نمازی، ارائه موارد زیر الزامی است:
1-    برگ معرفی نامه از مجری طرح یا استاد راهنما (با مهر وامضاءایشان)      
2-     کارت هیأت علمی یا کپی از کارت پرسنلی یا کارت دانشجویی  


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-20 13:02    آمار بازدیدکنندگان   :  5352        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ