برنامه هفتگی (دی 1396) فعاليت­های واحد توسعه پژوهشهای بالينی
 
 

مشاوره آمارواپیدمیولوژی 

  مشاوره طراحی پژوهشی     

مشاوره مقاله نویسی   

مشاوره  رجیستری

شنبه  

 خانم مرضیه خجسته فر 10-8
خانم دکترمرضیه علم الهدی 10-12


 

دکتر معتضدیان 12-14

 

خانم نسرین دکترشکرپور
 


دکتر صفرپور و
دکتر رحیمی  14-12

یکشنبه

آقای دکترنجف زارع 14-12
 آقای دکترحیدری 10-8
آقای دکتر هادی رئیسی11-9
 خانم پریسا چمن پرا 10-8

خانم دکتر اسماء ارجاعی

دکترنعمت الهی 12- 10

دوشنبه

خانم مرضیه خجسته فر 10-8
خانم دکتر نعیمه اثماریان 14-12
خانم دکترمرجان  فقیه 12-10

 

خانم دکترسزانه حق 11:30-12:30
 

 

 دکتر نسرین شکرپور 

-

سه شنبه

دکتر سعید قنبری   14-12
خانم دکترسعیده پوراحمد 10-8
 خانم پریسا چمن پرا 10-8

-

 

خانم دکتر اسماء ارجاعی

-

چهارشنبه

آقای دکتر سعید قنبری 14-12
خانم مرضیه خجسته فر 10-8
 خانم پریسا چمن پرا 10-8

 خانم دکترمهناز یدالهی 14 -12

 

خانم دکترنسرین شکرپور


 -

پنجشنبه

-

--

شماره تماس جهت تعیین  وقت قبلی:
6474278(0713)
61-6474332 داخلی5323


ضمن خوش آمد گویی، به اطلاع می رساند به منظوراخذ نوبت مشاوره آماری از واحد توسعه پژوهشهای بالینی بیمارستان نمازی، ارائه موارد زیرالزامی است:

1-    برگ معرفی نامه از مجری طرح یا استاد راهنما (با مهر وامضاءایشان)
2-     کارت هیأت علمی یا کپی از کارت پرسنلی یا کارت دانشجویی
3-    کپی از پروپزال اصلی (برای آنالیز آماری )
4-    کپی از پروپزال اولیه (برای تعیین حجم نمونه) که عبارت است از یک صفحه: شامل عنوان تحقیق ،نام مجری طرح ونویسندگان وچند خط خلاصه از اهمیت انجام تحقیق
5-    به همرا ه داشتن داده های تحقیق در نرم افزار آماری spss 


و نیز برای مشاوره مقاله نویسی به منظوراخذ نوبت مشاوره مقاله نویسی از واحد توسعه پژوهشهای بالینی بیمارستان نمازی، ارائه موارد زیرالزامی است:
1-    برگ معرفی نامه از مجری طرح یا استاد راهنما(با مهر وامضاءایشان)      
2-     کارت هیأت علمی یا کپی از کارت پرسنلی یا کارت دانشجویی  


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-16 12:33    آمار بازدیدکنندگان   :  4836        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ