فعاليتهاي توانمندسازی:
 اين واحد درصدد است، به طور ادواری سمينارها و کارگاه هايي را در زمينه روش تحقيق، آمار، نحوه نگارش مقالات علمي ، نحوه استفاده از نرم افزارهاي رايانه اي و نگارش مقالات علمی برگزار مينمايد. برنامه اين کارگاه ها از طريق گروه هاي مربوطه و همچنين پايگاه اينترنتی واحد به اطلاع اعضاي محترم هيأت علمي رسانیده خواهدشد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-30 12:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ