مشاورین محترم واحد توسعه پژوهشهای بالینی:

ردیف

نام - نام خانوادگی مشاور

 نوع مشاوره

مقطع آخرین مدرک تحصیلی

عنوان آخرین مدرک تحصیلی

محل اشتغال

1

دکتر نجف زارع

آمار و اپيدميولوژي

PhD

آمار زیستی

واحد توسعه پژوهشهای بالینی

2

دکتر مرجان فقیه

آمار و اپيدميولوژي

PhDدانشجوی

آمار زیستی

واحد توسعه پژوهشهای بالینی

3

 دکترسعیده پوراحمد

آمار و اپيدميولوژي

PhD

آمار زیستی

واحد توسعه پژوهشهای بالینی

4

دکتر سعید حسینی

آمار و اپيدميولوژي

PhDدانشجوی

آمار زیستی

واحد توسعه پژوهشهای بالینی

5

دکتر هادی رئیسی

آمار و اپيدميولوژي

PhDدانشجوی

آمار زیستی

واحد توسعه پژوهشهای بالینی

6

دکتر سعید قنبری

آمار و اپيدميولوژي

PhDدانشجوی

آمار زیستی

واحد توسعه پژوهشهای بالینی

7

دکترسید تقی حیدری

آمار و اپيدميولوژي

PhDدانشجوی

آمار زیستی

واحد توسعه پژوهشهای بالینی

8

خانم پریسا چمن پرا

آمار و اپيدميولوژي

فوق لیسانس

آمار زیستی

واحد توسعه پژوهشهای بالینی

  خانم مرضیه خجسته فر آمار و اپيدميولوژي فوق لیسانس آمار زیستی واحد توسعه پژوهشهای بالینی

9

دکترنسرین شکرپور

مشاوره مقاله نویسی

PhD

زبان انگلیسی

واحد توسعه پژوهشهای بالینی

10

دکتر اسماء ارجاعی

مشاوره مقاله نویسی

متخصص اطفال

دکتری

واحد توسعه پژوهشهای بالینی

11

  دکترمحمد قربانی

طراحی پژوهش

PhDدانشجوی

آمار زیستی

واحد توسعه پژوهشهای بالینی

12

دکترنعیمه اثماریان 

آمار و اپيدميولوژي

PhDدانشجوی

آمار زیستی

واحد توسعه پژوهشهای بالینی

14

دکتر مهناز یداللهی

طراحی پژوهش

متخصص

پزشکی اجتماعی 

واحد توسعه پژوهشهای بالینی

15

دکتر سزانه حق پناه

طراحی پژوهش

متخصص

پزشکی اجتماعی 

واحد توسعه پژوهشهای بالینی

16

مرجان غلامی

مشاورساب میت مقالات و پی گیری چاپ

فوق لیسانس

زبان انگلیسی

واحد توسعه پژوهشهای بالینی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-23 13:40    آمار بازدیدکنندگان   :  3935        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ