اعضاء محترم مرکز توسعه پژوهشهای بالینی:

 آقای دکتر حمید محمدی (ریاست مرکزتوسعه پژوهشهای بالینی) 

خانم مریم غلامی (مدیرمرکز توسعه پژوهشهای بالینی)

خانم مرجان غلامی (کارشناس امور پژوهشی، مسئول وب سایت)

خانم پریسا چمن پرا (کارشناس آمار مرکز  توسعه پژوهشهای بالینی)

خانم شیما میلادی (کارشناس آمار مرکز توسعه پژوهشهای بالینی)

خانم سمانه قنبری(منشی مرکز توسعه پژوهشهای بالینی)

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-3 11:34    آمار بازدیدکنندگان   :  2289        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ