اعضاء محترم مرکز توسعه پژوهشهای بالینی:

 آقای دکتر رامین نیکنام (ریاست مرکزتوسعه پژوهشهای بالینی)   CV

خانم مریم غلامی (مدیرمرکز توسعه پژوهشهای بالینی)

خانم مرجان غلامی (کارشناس امور پژوهشی، مسئول وب سایت)

خانم پریسا چمن پرا (کارشناس آمار مرکز  توسعه پژوهشهای بالینی)

خانم مرضیه خجسته فرد (کارشناس آمار مرکز توسعه پژوهشهای بالینی)

خانم سمانه قنبری(منشی مرکز توسعه پژوهشهای بالینی)

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-4 13:48    آمار بازدیدکنندگان   :  2330        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ