طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های
    
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه هایی که در سال 1394مشاوره آماری دریافت کردند: (دریافت فایل کامل)

نام

نام خانوادگی

عنوان طرح

سارا

زراعتی

تاثیر مداخلات روانشناسی بربازنشستگی کارکنان درمانی بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آیدا

غیاثی

بررسی فراوانی افسردگی دربیماران پس از پیوند کبد درشیراز

مریم

زاهدی

بررسی نگرش دستیاران زنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به انجام سزارین انتخابی در مقایسه با زایمان طبیعی و روانسنجی پرسشنامه تولیدی

علیرضا

قنبری

بررسی تأثیر بابونه بر تغییرات آنزیم های کبدی بدنبال مصرف ایزوفلوران در بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز1392

آیدا

غیاثی

بررسی فراوانی افسردگی دربیماران پس از پیوند کبد درشیراز

مرضیه

پرهوده

بررسی سطح سرمی سرب درکودکان مراجعه کننده باعلایم نورولوژیک به بیمارستان نمازی دردرمانگاه امام رضا

سینا

کرمی مقام

اندازه گیری محدوده بطن های مغز نوزادان نارس د رسونوگرافی

کسری

بهداد

مقایسه اثر بخشی کرایوتراپی به تنهایی در درمان بیماران مبتلا به شیمانیا پوستی

اعظم

نایب میرزایی

بررسی تاثیر وضعیتهای حمایتی تکاملی بر بستری نوزاد نارس

شیدا

خسروانی

بررسی شیوع بیماری های نورلوژکی دربیماران پمفیگوئید تا ولی در بیماران بستری در بیمارستان شهید فقیی

نیلوفر

بروز

مقایسه مقاوت برانسولین دربیماران pocبه وسیله رو شهای غیرمستقیم با نسیت کلوگز ناشتا به انسولین

حمید رضا

هوشمند

استفاده از نیونوتوتراپی به عنوان روش جدید در درمان آلرژیک

فریده

وزیری

بررسی تاثیر مکمل ویتامین در دوران بارداری برمیزان ویتامین دی بند ناف واثرویوتریک نوزاد و تولد تا دو ماه پس از تولد در زنان مراجعه کننده به بیمارستان اموزشی درمانی 93-94

نغمه

ابراهیمی

بررسی شیوع دردهای اسکلتی عضلانی و فرسودگی شغلی در کتابداران دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سید محمد

حسینی

بررسی اثر مداتوتین در قند خون بیماران بیماران دیابتی نوع ii

مرجان

کیانی

بررسی تاثیر مداخله ارگونومیک برموفقیت شیردهی در مادران و کاهش عوامل خط ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی

جواد

مؤیری

بررسی روند تغییرات ANI-F در بیماران تحت درمان هپاتیت C

 

دوکوهکی و کریمیان

بررسی خطاهای فشارخون درپرستاران

مریم

نیاس

بررسی دیدگاه پرستاران راجع به گزارش خطای پرستاری

ویدا

رزازی

بررسی میزان تبعیت از گاید لاین انجمن قلب آمریکا د رانتخاب بیماران تست درمانگاه های شهر شیراز 93-94

لیلا

حمیدی زاده

بررسی ارتباط بین 12f6با بروز بیماری ARD

محبوبه

هاشمی

بررسی میزان بروز کم کاری تیروئید در بیماران اطفال پیوند کبد در بخش کبد بیمارستان نمازی

زهرا

رضوی

مقایسه اثر core edaetion در ماهیچه ابناگوشت اندام قرینه توسط د رروش تحریک اکترونیکی و تمرینات اداری

معصومه

ملا نوروزی

تعیین حساسیت و ویژیگی E.Fast در تشخیص پیوند توراکس در بیماران ترومای قفسه سینه

مهسا

سیحانی

افزایش میزان آهن  دربیماران لو کیمیا و لیمفوبیا که به سمت فیبروز کبد پیش

فاطمه

غلامی

بررسی  ارتباط میزان رضایتمندی زناشویی و سبک های فرزندپروری در والدین کودکان دارای رفتار ناخن جویدن در مقایسه با گروه کنترل

عاطفه

خسروی

تعیین بررسی تجویز ویتامین دی درجلوگیری از زایمان زودرس

شهرام

نجفی

بررسی همخوانی نتایج شمارشی کامل سلولهای خونی به روش دستی واتوماتیک در بیماران انکولوژی مراجعه کننده به بیمارستان امیر

رضا

حسینی زاده

بررسی نتایج میان مدت درمان درد گرفتگی مادرلگن دربیمارن مراجعه کننده به درمانگاه های درتوبدی شیراز

فرور

آزادی

بررسی علل تاخیر بیش از 24 بیماران در اورژانس بیمارستان نمازی

سارا

حسینی

بررسی تاثیر آموزش تغذیه برخودکارامدی مدیریتی

ازاده

پاک نیت

بررسی تاثیر اموزش خود مدیریتی بردرد عنوان مبتلا به انیستو آنریت مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی

سارا

قیطاس نژاد

بررسی تب و هپاتواسپلنومسگانی درکودکان بستری شده در بخش عفونی اطفال بیمارستان نمازی

محمدرضا

بازرگانی

شیوع تجارب تجزیه د راختلالات دلبستگی در افراد که خودگشی کرده اند

سحر

آزادی

بررسی اختلال عملکرد قلبی و اختلالات الکتروکاردیو گرافیک و اکو کاردیو  گرافیک در مبتلایان  به بیماری و سلسیون و کاندید پیوند کید شیراز 91-93

هاجر

بهادری

بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص بکارگیری هوش مصنوعی در تصمیم گیری پزشکی

سولماز

نورزاده

اثرات ضایعات اسکولار از دیلیزال با استفاده از تکنیک MRI در بیمارستان بستری شده در بیمارستان نمازی سال تحصیلی 93-94

ژیلا

کاظمی

توسعه مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری در استفاده از پرتالهای الکترونیکی آزمایشگاه های تشخیصی طبی  جهت کاربد پذیرش

فضل

صالح

بررسی میزان p-gpدر بیماران زیر 18 سال مبتلا به درسمی لنفو بلاستیک حاد لوسمی میلوژن حاد و اثر آن درایجاد مقاومت داروئی

 

کردی

بررسی کیفیت گفتار در بیماران مبتلا به شکاف کام در عمل پالاتوپلاسی

سارا

حسینی

بررسی میزان یافته های پشت سی تی آنژیوگرافی از لحاظ ترمبوآمبوای ریوی دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان نمازی

سینا

کارده

ارتباط بین بیماری های cnst ,minor

مهدیه

پورمودت

بررسی سیستم ثبت پیوند کلیه در مرکز پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز

زهرا

جمشیدی

میزان سواد رایانه ای کارمندان بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی درمانی علوم پزشکی شیراز درسال 93-94

زینب

سلیمانی منفرد

رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان پرستاران د ربیمارستان فقیهی شیراز 93

مریم

قنبری

Clincopathological charactristise of patients with triple negative breat cancer CER , PR , HER2  versus patients with minimel and bordarline HGR21t 2tl shiraz uneversity of medical scinence

نیلوفر

سلیمانی منفرد

ارزیابی یافته های سونو گرافی غربالگری درد سپلازی مادرزادی مفصل زانو و مقایسه آن با یافته های معاینه بالینی در نوزادان

حدیث

جعفریان

مطالعه و تعیین هویت آلودگی درتاتوفیقی استرهای در شیراز به روش proو تعیین حساسیت کونه های حدا شده نسبت به ضد عفونی کننده رایج و داروهای ضد قارچی ارتقا بهداشت محیط

حدیث

جعفریان

تعیین  دقیقا گونه های اسیروسلوس جداشده از نمونه های بالینی بیماران به روش rfcp و بررسی فراوان اثر بخشی داروی کسیوفابخین به تنهایی و همراه با دروکونازول وتوساکونازول و فاترون وانسیوترین به روش داخل ازمایشکاهی xttدرنیلن خوچه هندی آلوده به عفونت استروسلیوس مهاجم

حدیث

جعفریان

تعیین ملکولی گونه اسپزوسلوس فلوی جداشده و بیماران به روشp و ارتباط  و تعیین توالی ژنهای تولید کننده گلیولوسین و کاتالازبابیماری زایی این گونه

امین

احمدی

بررسی نقش خشم در بیماران مبتلا به اسم مراجعه کننده به درمانگاه داخلی امام رضا

بهناز

انوشه پور

بررسی ویزیگی سرشت و نقش مراجعین معرفی شده به جراحان بینی در بیمارستان شهر شیراز در مقایسه با گزوه کنترل در سال93-94

شقایق

کائیه مجد

بررسی شیوع کلاژیو پاتراتواسیون پرچرب سطح سرمی igcom در بیماران pdfمراجعه کننده به پیوند کلینیک شهری سال 93

امیرعباس

صادقی

بررسی تاثیر اسپیرونولاکتون به عنوان خط اول درمان در فشار خون اولیه

رویا

عبوذی

بررسی اثر میوه انبه دربهبود زخمهای دهانی ناشی از شیمی درمانی در کودکان مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان امیر

هانیه

جوانمردی

مطالعه اینده نگر بررسی نقش سطح  کلسیم فسفر ویتامین دی الکالین فسفاتاز سطح کلسیم مواد غذایی در ایجاد شکستگی جدید در کودکان 10-20سال کوار 1393

نسیبه

سیرفر

بررسی نقش تشخیصی انتی بادی های arginose در تشخیص افتراقی تصویرهای کبدی شامل کلانژیوکارسیتو -چاپوسلایون

هاله

قزل باش

ارزش بیان توکس در تشخیص مایکوزیس یونگوئودیس اولیه ایمونوهسیتو شیمی

عاطفه

مختاری

طراحی مدل نیازهای اطلاعاتی کارکنان بالینی بخش مراقبتهای ویژه

سحر

آسمانی

بررسی شدت طول مدت عفونت های سیستم تنفسی فوقانی د رورزشکاران حرفه ای در طول دوره ماههای سرد سال و مقایسه آن با گزوه کنترل کاملا همسان سازی شده در سال 92

افسانه

عبدالله زاده

بررسی تاثیر آموزش برکیفیت تحویل بیماراز تکسین فوریتهای پزشکی به بخش اورژانس بیمارستان شهید رجایی

محمد رضا

صحاف

آن ستومند کیسه صفرا به معده جهت مسیر انحرافی صفرا در مدل حیوانی

سمانه

شاهسون

بررسی غلظت بیوآئرو سل های اتاق های عمل بیمارستان نمازی

زهرا

جهان بادی

اثر داروی باکئوفن بروی dyohomtal voiy در لپه ها

مرضیه

حسین پور

بررسی تشخیص و شیوع بکتری کلسیوییوم دیفتیل در ایجاد اسهال در اطفال بوسیله تعییت توکسین با روش rt-pcr

روشنک

رئیسی

بررسی پلی مورفسیم ژنتیکی سیستم اورترونتیک و پاسخ دهی به یوتراتین در بیماران افسرده ایرانی

سحر

بهرامی

بررسی سابقه خانوادگی روان پزشکی در بیماران اسکیروز فریبا بستری شده در بیمارستان ابن سینا از فرورودین 91الی فروردین93

فاطمه

زارعی

مقایسه نتایج هیسترولوژی دربیماران pco در ارتباط با آن با مدت نازایی

زهرا

اعتمادی

تصحیح تضعیف تصاویر اسپکت قلبی با استفاده داد ه های سی تی

فاطمه

برزین تاج

مقایسه دو روش تمرین درمانی توپ سویس و فرانکل برشاخص های بالینی تعادل در افراد دیابت نوع توام بانورپاتی

فریبا

ملک محمدی

بررسی تاثیر عملکرد و کبد برمیزان psa سرم دربیماارن مبتلا به که کاندید پیوند کبدی باشد و سه ماهه بعد از پیوند

سهیلا

میری

بررسی رابطه هوش مصنوعی و تعهد سازمانی در پرسنل دانشگاه علوم پزشکی شیراز 94

میترا

رحیمی

تعیین نیاز سنجی میتنی بر در ک از بیماری برسبک زندگی سندروم متابولیک مراجعه کننده به خانه قلب  شیراز 94

روژان

شکوهی زاده

بررسی پیش فرض های تشخصی بیماران مبتلا به NMSCقبل ا زتشخیص توسط رو ماتولوزیست

خدیجه

نعمتی

تعیین میزان آمادگی بیمارستان ها نمازی و برای اجرای طرح HPH

ملیحه

ایزدی

تعیین تاثیر مقابل پزشکی و بیمار بررضایت آنان

وحید

اشراقیان

بررسی پایای و روایی شاخص های استفا من عضلانی مرکز دربیماران سکته مغزی مزمن قادر به اره رفتن محدوده سن 50-70شیراز

اصلان

ثقفی

عفونت های زودرس پس از پیوند کبد و همبستگی ان بابار اهن

صدیقه

اسلامی

Comparison OF TOPICAL CERITA VERSAS topical clobetosol in treaant

مریم

فتاحی نسب

Comparison  OF TOPICALmtx versus topical clobetasol I tratment of plaqve psoriasis

سهراب

مهرابی

بررسی پرسشنامه خراب در مرکز همودیالیز یستر در بیمار همو دیالبز مزمن

 

مومنی

مقایسه اثر طب سوزنی و دارای ضد درد غیر استروئیدی در بیماران دچار سندروم تونل کارپ

مهدی

شهریاری

بررسی تاثیر تزریق داروی نخایی در طی درمان لوسمی حاد سنتوبل شیک درسال چهارم پنجم درمان

 

فروغی نیا

ارزیابی آگاهی و عملکرد داروسازان سطح شهر شیراز در زمینه اطفال

سینا

حقیقت

بررسی فروانی بیماری سیلیک د رکودکان چاق مراجعه کننده به کلنیک غدد کودکان 90

مریم

نعمتی

بررسی شیوع بیماری ها مراجعه کننده به اورژانس نمازی بعد اجرای طرح نظام سلامت 94

همت اله

راستگویان

بررسی اگاهی دانشجویان پزشکی نسبت دوپینگ در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

درنا

مقتدری

بررسی میزان اتوپی استفاده از در ردیابی علائم کلینیکی براساس پرسش نامه ها حساسیت به اثرو الژرنهای گیاهی حیوانی و قارچ ها با نسبت خراش پوستی و تعیین حجم های ریوی با اسپیروتری در اورزان استان فارس با گروه کنترل

علی

ادیب

ارزیابی بیماری پیوند کبد با اسفناج سپس از 98درصد

ارش

تیموری

بررسی میزان و علل تاخیر در مراجعه با سرطان پستان

پرستو

نعمت اللهی

بررسی عوارض کوتاه مدت و بلند مدت داور یherceptin دربیماران مبتلا به سرطان سینه

 

صاکی

Inylence exon is or LRPS on BMI body conmpont & frx nice iranin children

زهرا

گودرزی

مقایسه  اثر رسید ویندووین و اپیداپدی بروی سایتوکاین های پیش التهابی ضد التهابی در بیماران اسکیروفیرمین

محمد رضا

نوایی فر

بررسی سطح سرم درکودکان بستری در بخش های مراقبتهای ویژه کودکان نمازی ارتباط با سدیم نگهدارنده تجویز نشده

زهرا

اسدی ابادی

تاثیر اموزش مهارت های تاب اوری بر خودکار امدی و کیفیت زندگی بیماران دیبابتی

محبوبه

همتی

بررسی تاثیر روستر اسوند و فارادیک تحت فشار بردرد و تورم عملکرد اندام فوقانی مبتلا به سرطلان سینه

کورش

میردامادی

شیوع فصلی سل ریوی دراستان فارس 80-90

مهسا

ترابی جهرمی

ارزیابی بیان ژن flgs,foxp3در خون محیطی بیماران با بقای طولانی عملکرد پیوند کبد و مقایسه بین بیماران پیوند زود هنگام الوگرافت


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-15 14:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ